عکسبرداری قفسه سینه (Chest)

عکسبرداری قفسه سینه (Chest) , عکسبرداری قفسه سینه

عکسبرداری قفسه سینه رایج ترین تصویربرداری اشعه X است که انجام می گیرد.در این عکس ، قلب، ریه ها ف مسیرهای تنفسی ، عروق خونی و استخوان های قفسه سینه و ستون مهره ها دیده می شوند.در این شیوه بدن و اندام مورد نظر در معرض اشعه X قرار گرفته و تصاویر از آن بخش […]

رادیوگرافی دستگاه گوارش فوقانی

رادیوگرافی دستگاه گوارش فوقانی , رادیوگرافی دستگاه گوارش فوقانی

رادیوگرافی دستگاه گوارش فوقانی یا (Upper GI) نوعی رادیوگرافی و تصویربرداری بوسیله اشعه X است که مری ، معده و بخش ابتدایی روده کوچک (دئودنوم) را بوسیله اشعه X ایجاد شده توسط دستگاه رادیوگرافی یا فلوروسکوپی و مواد حاجب خوراکی (باریم) نشان داده و بررسی می کند.به روشی که در آن بوسیله رادیوگرافی حلق و […]

دستگاه گوارش تحتانی (باریم انما)

دستگاه گوارش تحتانی (باریم انما) , دستگاه گوارش تحتانی

رادیوگرافی دستگاه گوارش تحتانی که به آن باریم انما نیز گفته می شود روشی است که برای عکسبرداری از روده بزرگ بکار می رود .این روش به بررسی کولون صعودی (راست) ، کولون عرضی ، کولون نزولی (چپ) سیگموئید و رکتوم کمک می کند .در این روش ممکن است آپاندیس و بخش انتهایی روده کوچک […]

رادیولوژی از مجاری ادراری (IVP)

رادیولوژی از مجاری ادراری (IVP) , رادیولوژی از مجاری ادراری

رادیوگرافی IVP روشی برای تصویربرداری از کلیه ها ، حالب ها و مثانه است که در آن از مواد حاجب حاوی ید استفاده می شود.هنگامیکه ماده حاجب حاوی ید به یک ورید تزریق شود ؛ این موارد از طریق جریان خون از کلیه ها عبور کرده و جمع آوری می شوند و سبب روشن تر […]

رادیوگرافی از استخوان ها

رادیوگرافی از استخوان ها ,

در این شیوه بدن و اندام مورد نظر در معرض اشعه X قرار گرفته و تصاویر از آن بخش ها تهیه می شموند.این روش را می توان اولین و متداولترین روش عکسبرداری پزشکی دانست.با رادیوگرافی از استخوان ها می توان تصویر از هر استخوانی را در بدن تهیه کرد .اغلب رادیوگرافی ها از استخوان های […]