Hysterosalpingography(هیستروسالپنگوگرافی)برای بررسی حفره ی رحم و لوله های رحمی انجام می شود.

معمولاً در مواردی كه بیمار دچار ناباروری یا سقط های مكرر می شوند انجام می گیرد.

مواردی كه قابل بررسی است:

چسبندگی های درون رحمی، پولیپ، فیبروم، انسداد لوله ها.

همچنین برای ارزیابی لوله های فالوپ شامل:

1) انسداد

2) بستن به دنبال عقیم سازی و باز شدن مجدد آن

توسط Hysterosalpingography( هیسترو سالپنگوگرافی ) قابل برسی است.

مواردی كه با هیسترو سالپینگو گرافی قابل بررسی است

مواردی كه با هیسترو سالپینگو گرافی قابل بررسی است

مزایا:

یك روش تشخیصی و درمانی با عوارض اندك است.

Hysterosalpingography( هیسترو سالپنگوگرافی ) اطلاعات با ارزشی از هر گونه ناهنجاری كه سبب ناباروری می شود می دهد.

گاهی اوقات باعث باز شدن لوله های مسدود شده می شود و بالا بردن احتمال حامله شدن را به در پی دارد.

عوارض:

عوارض خاصی ندارد در موارد خیلی كم.

ایجاد درد و واكنش حساسیت (در اثر حساسیت به داروی حاجب) و عفونت لگنی

مقدار كمی خونریزی پس از عكسبرداری مشاهده می شود كه طبیعی است.

زمان انجام:

برای اطمینان از اینكه بیمار حامله نیست . یك هفته پس از شروع عادت ماهانه و قبل از روزهای تخمك گذاری .  یعنی بین روزهای 11-9 سیكل قاعدگی.

نكاتی را كه باید رعایت كنیم: زمانی كه بیمار التهاب مزمن و عفونت لگنی یا بیماری مسری جنسی دارد. تا زمانیكه درمان نشده انجام ندهیم. از باردار بودن یا نبودن بیمار اطمینان حاصل كنیم.

آمادگیهای قبل از عكسبرداری:

از روز 5 قاعدگی، بیمار باید كپسول داكسی ساكلین جهت جلوگیری و درمان عفونت .به صورت 2 عدد در روز (هر 12 ساعت 1 عدد) مصرف كند. بهتر است شب قبل از انجامHysterosalpingography( هیسترو سالپنگوگرافی ) از ملین. جهت پاك شدن روده ها استفاده شود. پس از پاك شدن تا زمان انجام Hysterosalpingography( هیسترو سالپنگوگرافی ) بهتر است. نزدیكی انجام نگیرد یا در صورت انجام از رابطه ی محافظت شده استفاده شود. در مورد سابقه ی حساسیت دارویی. از بیمار پرسیده شود . در صورت داشتن سابقه پروتكل مربوطه انجام شود.

مختصری از روش انجام:

بیمار در وضعیت لیتوتومی قرار می گیرد. در شرایط استریل یك اسپكولوم در واژن قرار می گیرد . دهانه ی رحم ضدعفونی می شود. پس از قرارگیری كاتتر یا كانولاو تناكولوم. داروی حاجب به میزان3   cc  (در شرایطی كه بیمار بارداری قبلی داشته یا زایمان طبیعی داشته 5 cc  یا بیشتر) تزریق می شود.

ساللپینگوگرافی کلینیل رادیولوژی کوشا

بخشی از روند سالپینگوگرافی

یك گرافی انجام می شود . تزریق بعدی بین  6تا cc10 تزریق می شود. پس از آن گرافی تأخیری و P.V.C  گرفته می شود.

 

مراقبت های بعد از گرافی H.S.G :

بیمار از همان روز می تواند. تمام فعالیت های روزانه ی خود را انجام دهد. كپسول داكسی سایكلین یا هر آنتی بیوتیك تجویز شده توسط پزشك باید مصرف شود. در صورت داشتن احساس درد، مسكن مصرف شود. هیچ گونه محدودیتی در رابطه با برقراری ارتباط جنسی وجود ندارد.

اینستاگرام کوشا کلینیک,کلینیک کوشا